Înscriere workshop
Executive Coaching

50 €

Oră

Oamenii pot să evolueze și să-și transforme munca și viețile – nu trebuie decât să se hotărască să înceapă o călătorie de dezvoltare personală. Organizațiile pot să vrea mai mult, dorind în același timp să îmbunătățească  și să transforme viețile și munca oamenilor – nu trebuie decât să se hotărască să înceapă o călătorie de dezvoltare la nivelul întregii organizații.
Evoluția începe din interior și niciodată nu poate fi învățată prin modalitați predefinite, de aceea, în practică, procesul de coaching susține evoluția în fiecare etapă. El asigură implicarea angajaților corelând-o cu performanța, și rezonând prin comportamentele aferente acesteia: colaborarea, stabilirea de scopuri și semnificații, delegare, asumarea răspunderilor, s.a.
Coachingul se concentrează asupra posibilităților viitoare, nu asupra greșelilor din trecut.
Sesiunile de coaching pot rezolva:
Depășirea unor momente dificile;
O mai bună organizare a timpului;
Reducerea stresului;
Creșterea încrederii în sine;
Prevenția sindromului epuizării profesionale.

Coachingul oferă liderilor un instrument excepțional care influențează puternic:
Inițierea și gestionarea tranzițiilor;
Eliminarea blocajelor;
Întelegerea aprofundată a rolului și importanței fiecărei echipe în atingerea obiectivelor organizaționale;
Leadershipul.
Procesul de coaching, indiferent că este de business sau de viață, descătusează potențialul oamenilor cu scopul de a maximiza performanțele acestora.

Vă rugăm să verificați primirea răspunsului și în secțiunea Bulk/Junk/Spam emails!!!

Fecioarei Hub